Vliv zastavěnosti, výkonu a zavěšení svítidel na osvětlenost prostoru

Všechno souvisí se vším. Při návrhu osvětlení je užitečné zvážit zastavěnost hal, výšku stropů a výkon svítidel. Nevhodná kombinace parametrů působí nečekané potíže a maří investice.

Všechno souvisí se vším. Při návrhu osvětlení je užitečné zvážit zastavěnost hal, výšku stropů a výkon svítidel. Nevhodná kombinace parametrů působí nečekané potíže a maří investice.

Není stroje bez stínu. Zastavěnost haly stroji prostě způsobuje stínění. Stínům nelze zabránit, lze je ale potlačit promyšleným umístěním svítidel. Záleží na výšce jejich zavěšení. Čím je nižší, tím hustší rastr nutno volit k zajištění rovnoměrného osvětlení. Třetím faktorem je výkon svítidel. Čím je nižší výška zavěšení a hustší zastavěnost prostor, tím nižší výkon a hustší rastr svítidel musí být.

Více světla!

Zvolal stařičký Goethe na smrtelné posteli, a my víme proč. Uveďme si jeden příklad.

Na obrázku vlevo vidíte část výrobní haly s průměrnou osvětleností 500 lx, kterou zajišťují svítidla o příkonu 160 W umístěná v řídkém rastru ve výšce 6 metrů. Hala je velmi hustě zastavěna stroji a dalšími objekty. Riziko vzniku stínů je velké, osvětlení je značně nerovnoměrné. Pokud byste chtěli osvětlení rekonstruovat a rozjeli svůj návrh “na prázdnou halu”, žádné z popsaných rizik se neprojeví dřív než v reálném provozu. To je, uznejme, později než pozdě.

Na obrázku vpravo vidíte stejnou část haly v novém světle: byla použita svítidla s výkonem 80 W a zavěšena ve stejné výšce, ale hustším rastru. Při výpočtu osvětlení na prázdnou halu je opět všechno v pořádku, tentokrát je ale i v reálných podmínkách rovnoměrnost osvětlení mnohem lepší a osvětlenost přijatelná i v uličkách mezi stroji. Na první pohled není rozdíl příliš patrný, podívejte se ale na detaily:

Vlevo nevhodné provedení, vpravo dobře provedený návrh. Pokles osvětlenosti vlivem technologií a stínění z 500 lx na 80 lx je již neakceptovatelný. U správně provedeného návrhu je pokles přijatelný. Kritická místa pak lze snadno vykrýt lokálním přísvitem.

Počítejte s rezervou

Zadavatelé si často kladou otázku, zda a jak mají na výkon osvětlovací soustavy přitlačit, aby je pak nezaskočily stíny a kolísavost osvětlení. V ukázkovém případu jsme klientovi předložili návrh haly složené z několika lodí. Tři z nich jsme modelově osadili stroji podle skutečného stavu, ostatní lodě jsme nechali prázdné.

 

Jak je vidět, při shodném rastru a výkonu svítidel vyšla v lodích se stroji až o 65 lx nižší osvětlenost než v lodích, v nichž byla zastavěnost ignorována. Pro zajištění kvalitního osvětlení by bylo třeba požadovanou osvětlenost při výpočtu na prázdnou halu navýšit z původně uvažovaných 500 lx na 575 lx, aby i v zastavěné hale bylo možno dosáhnout průměru 500 lx.

Dlužno dodat, že zvyšování výkonu zvyšuje i pořizovací cenu a provozní náklady instalace. Je to ale zřejmě přijatelná daň, pokud na kvalitě osvětlení závisí kvalita a bezpečnost celého výrobního procesu.