Rychlostí světla: expresní dodávka pro nošovický Hyundai

Instalace 2416 svítidel a řídicího systému DALI v halách nošovické automobilky Hyundai byla jednou z nejnáročnějších rekonstrukcí průmyslového osvětlení v ČR posledních let. Zakázku s extrémně krátkým termínem jsme dokončili v pořádku a s předstihem.
 

23 %

VYŠŠÍ VÝKON

7 dní

DÉLKA INSTALACE

1 rok

NÁVRATNOST PROJEKTU


Cíle projektu

Smyslem investice byla, jako vždy, úspora energií a lepší osvětlenost výrobních prostor. Jakkoliv to z fotografií nemusí být patrné, prostředí automobilky je pro průmyslová svítidla značně nehostinné. Výběrové řízení proto přirozeně kladlo důraz na kvalitu řešení – životnost a udržitelnost parametrů – a délku záruční doby. Zákazník pro svítidla požadoval přísnou certifikaci ENEC nebo její ekvivalent.

Věděli jsme, že tyto striktní požadavky dokážeme splnit. Zvolená svítidla doublepower!! SKY jsou určena do teplot okolního prostředí až 50 °C a pro tuto teplotu certifikována laboratoří, která je členem sdružení ENEC. Výzvu jsme přijali a dílo předali s více než dvouměsíčním předstihem.

Pouhý jeden měsíc od podpisu smlouvy svítilo ve třech halách nošovické automobilky 2416 nových svítidel typu doublepower!! SKY. Za další necelé dva měsíce jsme spustili řídicí systém osvětlení na bázi technologie DALI. Díky součinnosti investora a nasazení našich pracovníků jsme zakázku předávali 12 týdnů před smluvním termínem.

Použitá svítidla: doublepower SKY

  • neomezená záruka 7 let

  • systémová efektivita >137 lm/W

  • životnost >100 000 hodin

  • třída ochrany krytu IP 65

  • komunikace pomocí DALI protokolu

Úroveň osvětlenosti ve všech halách se zvýšila. Významného zlepšení jsme dosáhli i v problematických místech, např. na horních plošinách tzv. safety netů.

Mimořádně komplikovaná byla montáž svítidel v hale svařovny. Hala, návštěvníky občas přezdívaná Jurský park, je jedním velkým hřištěm robotů. Protože většina instalačních míst je z běžných plošin nedostupná, použili jsme plošinu speciální. Pro její více než 30metrové rameno ji zaměstnanci s respektem přejmenovali na Godzillu. V naší výbavě nechyběla ani horolezecká výzbroj.

“Z našeho pohledu se jednalo o velmi významnou investici, na níž jsme si poprvé vyzkoušeli spolufinancování úsporných technologií z evropských dotací. Bylo proto klíčové, aby realizace proběhla hladce a zadání bylo beze zbytku dodrženo. Společnost doublepower nejen že projevila vysokou odbornost a zkušenost — jejich reference naznačovaly, že vědí přesně, co průmyslový zákazník očekává —, ale i mimořádné nasazení a obětavost. Dílo dokončili v požadované kvalitě dlouho před termínem a bez jakéhokoliv zaváhání.”
Lukáš Hrnčiřík, Treasury Department, Manager

Investice se vyplatí

Plnohodnotný systém řízení světelné soustavy maximálně využívá příspěvku přirozeného denního světla. Řídicí systém lze ovládat přímo z hal pomocí dotykových panelů s vizualizací ovládaných prostor, nebo z počítačů řídících pracovníků, kteří mohou velmi přesně nastavovat chování soustavy až na úroveň jednotlivých svítidel. Rutinní provoz pak nevyžaduje žádný lidský zásah.

1110 kW → 362 kW

PŘÍKON PŮVODNÍ A NOVÉ SOUSTAVY

67 % → > 75 %

ÚSPORA ENERGIE BEZ A S ŘÍDICÍM SYSTÉMEM

Pokud jde o dosažené úspory, v této chvíli je okamžitá spotřeba nižší o 1,7 MWh a měsíční spotřeba (po dvou měsících sledování) o 2400 MWh. Vzhledem k naší celkové spotřebě nám nová inteligentní svítidla v nákladech na osvětlení opravdu ulehčila.
Jiří Vaculík, Facilities & EHS, Specialist