Ověřeno zákazníky i nepříznivými podmínkami

Pro Hyundai jsme instalovali přes 2400 svítidel, Metro se na nás obrátilo kvůli kompletní obnově elektroinstalace a ve slévárenském provozu Brano čelí naše svítidla těm nejnáročnějším podmínkám.

Rychlostí světla: expresní dodávka pro nošovický Hyundai

nato svítí s doublepower!! AIR

BRANO a.s.,          ÚROVEŇ OSVĚTLENÍ PŘEDČILA OČEKÁVÁNÍ

DALŠÍ DODÁVKA PRO ZF HUNGÁRIA, SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK SE RÁD VRACÍ

COCA COLA, REKONSTRUKCE V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Svítidla doublepower!! SKY pro plzeňský BRUSH SEM

PROLOGIS, ZÁVOD S ČASEM

Výrobce osobních automobilů Hyundai v České republice. Výjimečně náročná rekonstrukce více než 2400 svítidel s instalací automatického řízení ve třech nošovických halách.

Výroba a modernizace tramvají, trolejbusů a elektrobusů. Velmi úspěšná rekonstrukce osvětlení většiny výrobních prostor v jednom z největších opravárenských areálů ČR.

Výrobce zařízení pro dopravu, energetiku a medicínu. Dodávka osvětlení pro modřický závod s mimořádnými nároky na zachování čistoty provozu. Instalace do extrémně zastavěné haly.

Dodavatel zařízení pro kryogenní skladování a distribuci zkapalněných plynů. Instalace osvětlení do menší výrobní haly společnosti v Děčíně.

Tradiční výrobce patentovaných i nepatentovaných drátů, lan, průvlaků a ocelových kordů. Zavedli jsme úsporné osvětlení do hal Expedice, Úpravna a Sklad.

Výrobce plastových obalů pro nejrůznější obsah od sprchových gelů přes motorové oleje po limonády. Během let jsme rekonstruovali řadu provozů společnosti v Bystřici u Benešova.

Divize Mitsui O.S.K. Lines, předního globální hráče v dopravě a logistice. Dodali jsme komplexní projekt rekonstrukce osvětlení pro provoz v Plzni.

Výrobce domovních čističek odpadních vod. Komplexní instalace osvětlení pro nový provoz společnosti v Soběslavi včetně systému řízení s využitím technologií DALI a KNX.

Výrobce elektro prvků a systémů pro řízení, automatizaci a úspory elektrické energie. Těch výrazně dosahují i naše svítidla instalovaná ve skladových i výrobních provozech firmy v Písku.

Výrobce celosvětově známých traktorů.

Výrobce průmyslových armatur. Výměna osvětlení ve 4 výrobních halách, aplikace inteligentního systému řízení. Parametry soustavy ověřeny nezávislou certifikovanou autoritou.

Člen skupiny Schaeffler, předního dodavatele komponent motorů, převodovek, podvozků a průmyslových ložisek.

Jedna z dceřiných společností největšího výrobce privátních značek hygienických potřeb v Evropě. Svítidla instalujeme do mnoha výrobních a skladových hal společnosti v Turnově.

Přední světový výrobce svařovacích a řezacích zařízení a přídavných svařovacích materiálů. Už mnoho let se naše svítidla osvědčují v náročných podmínkách výrobních provozů ve Vamberku.

Výrobce účinných kompaundů na bázi polyolefinů a polyesterových vláken pro stavebnictví, automobilový průmysl, hygienické a lékařské aplikace

Výrobce užitkových a speckálních vozidel, autobusů a motorů. Úsporné osvětlení pro skladovou halu s náročnými požadavky na inteligentní řízení a odolnost vůči vysokým teplotám.

Tradiční zlínská slévárna odlitků z litiny. Dodali jsme osvětlení do prachem, vibracemi a teplem namáhané slévárny i do lakovacích boxů, což je prostředí s nebezpečím výbuchu.

Významný výrobce zámků, zavíracích zařízení a dalších součástí pro automobilový průmysl. Naše svítidla instalovaná do slévárenských provozů čelí nejnáročnějším podmínkám.

Výrobce systémů pro průmyslové, hydraulické a letecké aplikace. Komplexní rekonstrukce osvětlení s automatickým systémem řízení (DALI-KNX, spolupráce se Schneider Electric).

Světový lídr výroby automobilových sedadel, interiérů, exteriérů a kontroly emisí. Svítidla doublepower svítí a šetří náklady v provozech v Hlohovci (SK) a Jelzci-Laskowicích (PL).

Významný výrobce litiny, litinových odlitků a modelových zařízení. Úspěšné řešení nedostatečného osvětlení výrobní haly, dodávka inteligentního systému řízení KNX DALI.

Tradiční výrobce hydraulických přístrojů pro letectví, mobilní techniku nebo zdravotnictví. Nové venkovní osvětlení se zajištěním rozvodů, sloupů a nasvícením expedičních ramp.

Přední dodavatel techniky pro skladovací systémy, dílny, závody a odpady. Realizace osvětlení výrobní haly s inteligentním řídicím systémem KNX DALI.

Komplexní logistické služby, silniční, námořní, letecká a železniční přeprava. Osvětlení jsme zajišťovali pro skladové provozy v Jičíně a Liberci.

Tradiční český výrobce a modernizátor kolejových vozidel. Zvítězili jsme ve výběrovém řízení na dodávku osvětlení pro většinu výrobních prostor. Inteligentní systém řízení KNX DALI.

Globální logistické služby pro FMCG, automotive, kosmetický, stavební či elektrotechnický průmysl. Rozsáhlé rekonstrukce osvětlení v několika provozech společnosti v Trnavě.

Automobilka TPCA je společným podnikem předních světových automobilek, vozy se v Ovčárech u Kolína montují od roku 2005.

Závod korejského výrobce automobilů. Technologie doublepower jsme v několika fázích dodali pro různé provozy společnosti na Slovensku.

Dodavatel tiskařských služeb. Komplexní instalace osvětlení v pražské provozovně s vysokými nároky na barevnou věrnost (Ra > 96 %).

Nejvýznamější český výrobce zbraní a zbraňových systémů. V rámci snižování energetické náročnosti budov jsme instalovali nové osvětlení do výrobních hal závodu v Novákách.

Společnost se zabývá především výrobou plastových obalů. Český výrobní závod funguje v Aši.

Přední výrobce železobetonových konstrukčních systémů. Osvětlení výrobní haly ve vrdském závodě a dvě v závodě Topos Tovačov. Úspěšná dlouhodobá spolupráce.

Součást Toyota Tsusho Corporation (TTC) zajišťuje logistické, skladovací a servisní potřeby skupiny Toyota. Dvě rekonstrukce osvětlení proběhly ve skladových provozech firmy v Liberci.

V Krupce u Teplic je jeden z nejmodernějších závodů na výrobu minerálních izolací v Evropě. Svítidla doublepower tu dlouhodobě fungují v podmínkách vysoké prašnosti a teploty.

Výrobce rekuperačních jednotek a komponentů pro výměníkové stanice. Svítidly jsme vybavili novou halu lakovny a montáže, instalovali jsme i nové venkovní osvětlení areálu.

Závod v Praze-Kyjích zajišťuje výrobu pro český i evropský trh. Velmi náročná rekonstrukce vzhledem k charakteru výrobního provozu a krátké odstávce, k úplné spokojenosti zákazníka.

Výrobce sněhových řetězů, řetězů pro lesnické hospodářství, břemenových, dopravníkových a dalších řetězů a kotevních prostředků.

Výrobce ocelových pružin pro železniční a automobilový průmysl. Téměř kompletní výměna osvětlení v závodě s nasazením inteligentních systémů řízení.

Výrobce plastových dílů pro automobilky. Nové, úsporné osvětlení pro všechny výrobní a skladové provozy. Financování projektu z úspor formou EPC.

Současný výrobní program společnosti je zaměřen zejména na aerosolové ventily a jejich příslušenství. Instalace osvětlení ve výrobních a skladových prostorech firmy.

Výroba drtičů kamene, licích věží, nůžkových plošin, hydraulických válců, kotlů ad. technologií. Rozsáhlé a velmi komplexní rekonstrukce osvětlení v Uherském Brodě a Postřelmově.

Výrobce kol pro automobilový průmysl. Nové osvětlení pro výrobní halu mošnovského závodu. Součástí dodávky bylo zajištění financování z dosažených úspor s návratností do 3 let.

I PRAKAB, výrobce kabelů a vodičů, spoléhá na svítidla doublepower dlouhodobě. Během pěti let jsme rekonstruovali osvětlení ve většině hostivařských provozů společnosti.

Přední výrobce gumárenských a silikonových směsí. Osvětlení pro výrobní a skladové haly čelí extrémní prašnosti, vysokým teplotám a značnému rušení v rozvodné síti.

Český výrobce kotlů a radiátorů. Rekonstrukce osvětlení výrobních hal. Svítidla doublepower CORRIDOR zajistila kvalitní osvětlení regálového skladu i značnou úsporu na příkonu.

Největší výrobce civilní i vojenské letecké techniky v ČR. Výměna osvětlení tří výrobních hal. Splnili jsme náročné požadavky kladené na výrobu letecké techniky.

Člen koncernu RadiciGroup, zpracovatel polyamidových vláken. Jednou z výzev při rekonstrukci osvětlení bylo skutečně kvalitní nasvícení skacích vláken pro kontrolu kvality.

V rámci komplexních energeticky úsporných opatření jsme rekonstruovali osvětlení zimního stadionu v Chrudimi.

Jeden z největších světových výrobců stavebních strojů. Společnost spoléhá na svítidla doublepower dlouhodobě, v průběhu čtyř let prošla rekonstrukcí osvětlení většina dobříšského provozu.

Vlastník průmyslových a logistických areálů. Při rekonstrukci logistické haly v Senci bylo přes 1500 svítidel demontováno a přes 1100 svítidel instalováno za pouhých 12 dnů. 

Jedna z nejvýznamějších logistických firem ve středoevropském regionu. Technologie doublepower jsou k vidění v mnoha skladových halách firmy ve Stránčicích a Jažlovicích.

Engineering pro energetiku, chemii a petrochemii, výroba ocelových konstrukcí. Svítidla doublepower přinášejí dlouhodobé úspory na energii i údržbu v části ostravského provozu.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, je největším výrobcem plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě. Rekonstrukce osvětlení proběhla v závodě v Dubí.

Správce strategických zásob ropy. Modernizace nespolehlivého osvětlení v zónách s nebezpečím výbuchu. Nové bezúdržbové osvětlení s 10letou zárukou, snížení nákladů na údržbu.

Součást Prysmian Group, světového lídra v oblasti systémů pro energetiku a telekomunikace. Osvětlení skladových provozů s automatickým řízením dle pohybu lidí a intenzity denního světla.

Sklárna v Lednických Rovních (SR) patří mezi světoznámé výrobce nápojového aj. skla. LED svítidla doublepower tu prokazují svou kvalitu ve velmi prašných podmínkách.

Firma navázala na dlouholetou tradici strojírenské výroby ve zlatomoraveckém regionu. Komplexní rekonstrukce osvětlení stávajících výrobních provozů a celkové světelné řešení nového provozu.

Přední evropský dodavatel výrobků válcovaných z oceli. V téměř 500 m dlouhé a 25 m vysoké hale IV jsme dosáhli 65% snížení příkonu a zlepšení kvality osvětlení.

Výrobce čerpadel, palivových modulů, škrticích klapek a hliníkových odlitků. Společnost volila doublepower opakovaně k rekonstrukci všech svých provozů v obou lounských závodech.

Provozovatel řetězce MAKRO. Rekonstrukce slovenských marketů s kompletní obnovou elektroinstalace, systémy automatického řízení a lokálním dosvětlením produktů na regálech.

Výrobce komponent pro automobilový průmysl. Nové úsporné osvětlení s inteligentním systémem řízení KNX DALI pro výrobní prostory závodu v Kopřivnici.

Společnost vyvíjí a vyrábí bezpečnostní elektrokomponenty do vozidel, stejnosměrné měnírny a další elektropřístroje. Patří do švýcarské skupiny Sécheron Hasler Group.

Společnost se řadí mezi přední dodavatele klíčových automobilových dílů. Rekonstrukce osvětlení zahrnovala obě haly provozu společnosti v Nošovicích.

Jeden z hlavních hráčů na poli logistických služeb pro průmysl. Postupná rekonstrukce osvětlení skladů v Ovčárech včetně řízení dle denního světla a pohybu zaměstnanců.

Součást Alfmeier Group, výrobce ventilů, pohonů, čerpadel a regulátorů. Rekonstrukce osvětlení výrobních a skladových provozů v Plzni s instalací komplexního systému řízení (DALI-KNX).

Servisní ocelářské centrum se zabývá dělením ocelového materiálu pro průmysl. Naše svítidla jsou podrobena dlouhodobému hodnocení v několika menších částech firmy.

“Z našeho pohledu se jednalo o velmi významnou investici, na níž jsme si poprvé vyzkoušeli spolufinancování úsporných technologií z evropských dotací. Bylo proto klíčové, aby realizace proběhla hladce a zadání bylo beze zbytku dodrženo. Společnost doublepower nejen že projevila vysokou odbornost a zkušenost — jejich reference naznačovaly, že vědí přesně, co průmyslový zákazník očekává —, ale i mimořádné nasazení a obětavost. Dílo dokončili v požadované kvalitě dlouho před termínem a bez jakéhokoliv zaváhání.”
Lukáš Hrnčiřík, Treasury Department, Manager
Chtěl bych firmě doublepower velmi poděkovat za fantastickou spolupráci. Myslím, že jsou v Evropě jediní, kdo za 14 dní dokázali v plně technologicky vybavených průmyslových halách vyměnit neuvěřitelných 2416 svítidel. Získali si moji úctu a respekt za neuvěřitelný výkon a kvalitu.
Jiří Vaculík, Facilities & EHS, Specialist