Voděodolná světla do extrémních podmínek

Slévárny, sklárny a kovárny, teploty přes 60 °C, extrémní prašnost — peklo pro všechny technologie. Extrémní poměry vydrží jen nejstatečnější průmyslová svítidla. Ukážeme vám, proč mezi ně patří i naše řada TaMAX.

Svítidla řady TaMAX jsme začali vyvíjet s dlouholetou zkušeností a s jasným cílem – stvořit produkt do nejdrsnější nepohody. Znali jsme podmínky v těžkém průmyslu a měli přístup k adekvátním technologiím. Přesto cesta k extrémnímu svítidlu nebyla jednoduchá.

Vývoj kvalitního průmyslového svítidla je dost pracná, drahá a komplexní úloha. Musíte najít, poznat a vybrat kvalitní (skutečně industriální) elektronické komponenty. Stejně důležité je navrhnout správná těla svítidel. V neposlední řadě je musíte umět vyrobit a dokonale otestovat.

Horko ať je výrobci, svítidla potřebují chlad

Odvod tepla ze svítidel je alfou a omegou ekonomiky průmyslových svítidel. Přehřívání komponent zkracuje životnost celé soustavy a problematizuje návratnost (či dokonce smysl) investice. Není divu, že jsme právě teplu u svítidel z řady TaMAX věnovali velkou pozornost.

A nikoliv zbytečně. Rozdíl mezi teplotou na LED čipech a v okolí nepřesáhne 20 °C. Za hranici komfortu pro práci čipu se přitom považuje teplota 85 °C. V hale tedy může být až 65 °C, a čip si stále bude libovat.

Napáječ jsme umístili daleko od horkých LED čipů. V produktu doublepower TaMAX SKY jej navíc izoluje separátní box, který plní funkci chladiče pro napáječ. Rozdíl teploty v boxu s napáječem a v okolí svítidla tak nepřekračuje 16 °C. V produktu doublepower TaMAX TREE je napáječ umístěn ve společném profilu, ale opět mimo prostor čipů a ve větší vzdálenosti od nich než v základní verzi doublepower TREE. Ohřívání napáječů čipy je proto minimální.

Láska k páskám

Klíčová byla volba materiálů pro přenos tepla mezi LED čipy a hliníkovými těly svítidel. Jak se ukázalo při spolupráci s pražskou Vysokou školou chemicko-technologickou, navzdory svému označení fungují často běžné teplovodivé materiály jako teplotní bariéra. I velmi kvalitní teplovodivá pasta (zajišťuje přenos tepla mezi komponenty svítidla) neplní svůj účel, není-li nanesena ve velmi tenkých a velmi rovnoměrně nanesených vrstvách. Rozdíl pouhé desetiny milimetru v tloušťkách přiléhajících vrstev už odvod tepla významně zhoršuje. Důsledkem by byla rychlejší degradace a poruchovost LED čipů.

Tady neplatí, že čím víc teplovodivé pasty použijeme, tím lepší přechod tepla zajistíme. Problémy působí i každá vzduchová bublinka a netěsnost. Proto používáme speciální teplovodivé pásky s ideální tloušťkou a přilnavostí ke konkrétnímu materiálu.

Termogram svítidla doublepower TaMAX SKY prokazuje, že pozornost věnovaná teplotním parametrům svítidla nebyla marná. Chladnější svítidla jsou úspornější, odolnější a méně poruchová, takže nezdržují výrobu a rychle si na sebe vydělávají i v těch nejstrašnějších podmínkách. Obrázek je z testování, které ve svých náročných provozech provedl jeden z našich zákazníků.

Ideální tělesné proporce

Abychom si byli jisti dokonalou termoregulací našich svítidel, výkon chladicích ploch jsme snížili o účinek vodorovných částí těl, na které brzy sedne prach a odvod tepla ztíží. Na ulpívání prachu, mastnoty a dalších nečistot berou ohled také dimenze ostatních ploch určených k chlazení.

Tělům svítidel jsme přisoudili velkorysý objem a správnou tloušťku materiálu ve správných místech těla tak, aby přechod tepla od čipů do chladicích žeber byl co nejrychlejší. Teplotní management svítidel je díky těmto opatřením extrémně účinný nejen po instalaci, ale po celou dobu provozu.

Svítidla doublepower TaMAX SKY a doublepower TaMAX TREE jsou na trhu a úspěšně svítí na řadu extrémních provozů v České republice i v zahraničí.