Informace o podpoře z fondů EU

"Nové výrobně-administrativní zázemí společnosti doublepower!! s.r.o.“

Registrační číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0017859

Výše dotace: 12 634 637,85 Kč

Doba realizace projektu: 5/2019 -6/2021


Předmětem předkládaného projektu je kompletní rekonstrukce podnikatelského objektu č. p. 1011, který se nachází v katastrálním území Dubí u Kladna a který splňuje definici brownfieldu . V novém výrobně-administrativním zázemí se společnost bude zaměřovat dále na vývoj a výrobu průmyslových osvětlení a komplexních řešení řídicích systémů osvětlení. Moderní a dostatečně prostorné výrobní plochy umožní optimalizovat technologické procesy tak, aby mohly být
zařazeny i zcela nové produktové řady LED svítidel, které plánuje společnost uvést na trh v následujících letech, a díky kterým bude umožněna expanze i na další evropské trhy.


Tento projekt je finančně podpořen Evropskou unií – operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – podprogram Nemovitosti , III. Výzva