Nové osvětlení velmi prašných provozů

RONA

Rekonstrukce osvětlení probíhalo v několika velmi prašných provozech. Bylo třeba rozumně rekonstruovat i elektroinstalaci a světelné rozvaděče.

Zapojení původních svítidel do okruhů neumožňovalo zapínat je pouze tam a tehdy, kde a kdy jich je v provozu potřeba. Při rekonstrukci jsme optimalizovali zokruhování nových LED svítidel a ovládání celé světelné soustavy. Díky speciální konstrukci a funkčnímu řešení odvodu tepla jsou naše svítidla schopna dobře fungovat i ve velmi prašných podmínkách.