Intenzivní osvětlení bez oslnění

ALFMEIER CZ s. r. o.

Realizace pro společnost ALFMEIER CZ dokládá, že požadavek na vysoký jas osvětlení bez oslnění a nepříjemných přechodů ze světla do tmy lze splnit k plné spokojenosti uživatelů.

Výrobní provoz společnosti je velmi hustě zastavěn technologiemi a je v něm také mnoho pracovních stolů a míst. Vše mělo být kvalitně nasvětleno stropním osvětlením. Kromě výrazných úspor energie byly dalšími důležitými požadavky:

  • Rovnoměrnost osvětlení: každé pracovní místo mělo být dokonale nasvětleno. Rastr svítidel měl zabránit stínění pracovní plochy technologiemi nebo samotnými pracovníky.
  • Úroveň osvětlení: vzhledem k povaze pracovní činnost – jedná se o montáže drobných dílů – bylo nutno zajistit úroveň osvětlení na úrovni min. 500 luxů.
  • Komplexní řízení osvětlení: požadavkem byl automatický systém řízení podle denního světla s adresací na úroveň jednotlivých svítidel, s možností jednoduchého přenastavení skupin svítidel podle výrobního plánu a rozmístění pracovišť. To vše mělo doplňovat měření spotřeby a reporting chování světelné soustavy.

V hale skladu jsme museli nastavit řízení svítidel v závislosti na pohybu zaměstnanců v regálových uličkách s tím, že do uliček je možno vjet z více stran. také bylo nutno zajistit, aby zaměstnanci nevjížděli ze světla do tmy, což nakonec rychle a spolehlivě reagující soustava zabezpečila.

Použili jsme svítidla doublepower T5 a doublepower ONE. Částečně jsme využili stávající elektroinstalace, zbytek elektroinstalace a současných rozvaděčů byl přezbrojen. Instalovali jsme sběrnicový systém řízení na bázi DALI-KNX. Zodpovědným osobám u zákazníka je k dispozici přehledná vizualizace a správa světelné soustavy.