Svítidla doublepower!! SKY pro plzeňský BRUSH SEM

Zakázka pro společnost BRUSH SEM byla jednou z našich nejvýznamnějších realizací v roce 2018. Pro světoznámého výrobce turbogenerátorů jsme dodávali osvětlení do výrobních hal s mimořádně vysokými stropy.

Instalace proběhla za plného provozu během 14 dní. BRUSH SEM se svými technicky náročnými provozy je pro nás důležitou referenční zakázkou.

Již před třemi lety jsme se jako jeden z mnoha uchazečů podíleli u tohoto našeho zákazníka na přípravě podkladů pro studii energetických úspor. Díky možnosti vysvětlit BRUSH SEM naši filosofii se rozhodování o investici soustředilo na technické parametry dodávky modulárního LED svítidla doublepower!! SKY, kde naše řešení významně převýšilo nabídky konkurence. Projektovaná úspora nákladů na provoz osvětlení, která bude dlouhodobě ověřována, je 72 %. Zákazník si uvědomil, že přechod na LED technologie je revoluční krok a řešení doublepower!! hodnotil nejen z hlediska prosté návratnosti, ale i dlouhodobých ekonomických přínosů.