Projekce průmyslového osvětlení

Naši elektro projektanti a inženýři mají rozsáhlé zkušenosti s projekcí průmyslového osvětlení hal, logistických provozů a dalších prostor s vysokými nároky na světelný komfort.

projekce4Navrhujeme jednoduché i velmi komplexní světelné soustavy se složitými rozvaděči a sofistikovanými systémy automatického a programovatelného řízení svítidel. Projektované systémy plní požadavky na dlouhodobou ekonomickou efektivitu, spolehlivou funkčnost a celkovou bezpečnost.

Východiskem projektanta jsou informace získané na základě konzultací, průzkumu a měření.

Uvědomujeme si, že při projekci průmyslového osvětlení máme vždy co dělat se specifickým provozem a jeho unikátními podmínkami, požadavky a překážkami. Myslíme i na uživatelský zážitek: navržené osvětlení musí být co nejpříjemnější pro všechny, kterým bude sloužit.

Při světelně-technických výpočtech kalkulujeme s reálným vlivem odraznosti povrchů. Korektně započítáváme činitel údržby tak, aby požadovaných světelných parametrů soustava dosahovala nejen první den po instalaci, ale v řádu let.

Automatický systém řízení osvětlení navrhneme tam, kde se stane zdrojem dodatečných úspor energie nebo jiného zhodnocení. Přínosy identifikujeme a vyčíslíme. Pokud je nelze doložit nebo o ně nestojíte, přijdeme s projektem osvětlení takového, jaké přesně splní vaše potřeby.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje