doublepower!! SKY

Vysoce účinné modulární LED svítidlo i do těch nejnáročnějších průmyslových podmínek.

sky-page

Hlavní přednosti

 • Vysoce účinné chlazení díky unikátní konstrukci profilu 
 • Pro teploty okolí –40 °C až +65 °C (v provedení doublepower!! TaMAX)
 • Laboratorně ověřené teplotní parametry – rozdíl teploty okolí a teploty na přechodu čipu pouze 18 °C pro Ta = 50 °C
 • Efektivita světelného toku svítidla min. 138 lm/W
 • Modulární konstrukce: možnost řazení více modulů za sebe nebo vedle sebe, možnost použití jednoho či více napaječů pro sestavu
 • Třída ochrany krytu IP65
 • Životnost 100 000 hodin (kompletní svítidlo včetně LED zdrojů a napáječů)
 • Záruka až 8 let

Teplotní management svítidla

termo-skyTeplota je jedním z hlavních parametrů při provozu LED svítidel, ovlivňujícím například výkon nebo životnost LED svítidel. Otázka teplotní konstrukce a volby vhodných elektronických komponent je základním stavebním kamenem, který musí být násobně robustnější pokud se jedná o svítidlo průmyslové, kde v průmyslu lze očekávat vysokou okolní teplotu a velké znečištění. Svítidlo doublepower!! SKY je koncipováno pro provoz v okolní teplotě –30 °C až +50 °C a ve variantě TaMAX dokonce pro teploty okolí –40 °C až +65 °C, krátkodobě až 80 °C.

Mimořádný důraz byl kladen na to, aby komponenty svítidla nepracovaly na limitních teplotních hodnotách, ale v komfortních podmínkách, které umožňují dosáhnout velmi dlouhé životnosti svítidla. Proto počítáme nejen s teplotou komponenty na kontrolním teplotním bodu (Tc), ale též s teplotou v jejím bezprostředním okolí.

LED napáječ a teploty

Každý LED elektronický napáječ udává dva základní teplotní údaje, limitní hodnoty Ta a Tc, kdy Ta je teplota bezprostředního okolí napáječe (tedy uvnitř svítidla) a Tc je teplota na referenčním bodě napáječe. Pro zaručení dlouhé životnosti a bezporuchovosti napaječe musí být dodrženy obě hodnoty. Limitní hodnoty skutečně průmyslových napáječů mohou být např. Ta = +85 °C a Tc = +99 °C. Už při teplotě okolí +50°C je konstrukčně velmi náročné limitní teploty napáječe nepřekročit.

U svítidla doublepower!! SKY je rozdíl teploty okolí svítidla a teplot uvnitř svítidla a na referenčních bodech menší než 20 °C! Svítidlo a jeho komponenty pracují ve vysokém komfortu i při teplotě okolí svítidla +65 °C (provedení doublepower!! TaMAX).

LED zdroje a teploty

Obdobně jako LED napáječe, i LED zdroje mají své limitní teploty. Efektivita jejich světelného toku se zvyšuje se snižující se teplotou LED čipu. Zajištění nízkých provozních teplot LED zdrojů je tedy důležité nejen pro zajištění dlouhé životnosti a pomalé ztráty světelného toku v čase, ale i pro dosažení vysoké efektivity zdrojů (poměru lm/W).

U doublepower!! SKY je teplota LED čipů maximálně o 20 °C vyšší než teplota okolí svítidla. LED čipy pracují s maximálním výkonem i při teplotách okolí +65 °C. Při nižších teplotách okolí pak má vysoce účinný odvod tepla další pozitivum: zvyšuje se efektivita LED zdrojů.

Přestup tepla z LED zdrojů – teplovodivé materiály

Použití správného materiálu pro odvod tepla z LED čipů na chladič a použití správné technologie nánosu materiálu jsou klíčové. I ty nejmenší netěsnosti mezi čipem a chladičem mohou znamenat rychlé poškození čipu. Vrstva použitého materiálu se liší pro každý typ materiálu dle jeho teplovodivých vlastností a udává se v setinách milimetru. I vysoce účinná teplotovodivá pasta nebo podložka se může snadno stát tepelnou bariérou při nesprávné tloušťce a nesprávné aplikaci.

U doublepower!! SKY jsou použity speciální 3M teplovodivé pásky přesně vypočítané dle použitých LED zdrojů a instalované speciálním technickým postupem pro zajištění dokonalého a velice rychlého odvodu tepla.

Optický systém

Ve svítidlech doublepower!! SKY jsou použity speciální LED optiky s vysokou odolností, které v průběhu času nedegradují. Používáme pouze kvalitní optiky předních výrobců. Dle typu optiky je propustnost světla použité optiky v rozmezí 92 % až 96 % (doloženo měřením a technickými listy od výrobce optiky). Světelné charakteristiky sami ověřujeme nezávislými měřeními např. v laboratořích Vysoké školy báňské v Ostravě.

Pro dosažení nízkých hodnot oslnění je použit větší počet LED čipů a optiky s větší plochou. Pro další snížení efektu oslnění je optický systém zapuštěn do těla svítidla.

Svítidlo doublepower!! SKY může být vybaveno krycím sklem. Používáme speciální tvrzené borosilikátové sklo AGC s nízkým obsahem železa a nejlepší propustností světla na trhu ve výši 92 %.

Vysoce prašné a náročné provozy

Vysoce účinný odvod tepla a teplotní management svítidla doublepower!! SKY je navržen tak, aby byl zajištěn i v extrémně prašných a náročných provozech. Funkce odvodu tepla je zajištěna i při masivním pokrytí svítidla prachem či mastnotou (např. ve slévárenských provozech) díky tomu, že:

 • do plochy těla svítidla potřebné k účinnému odvodu tepla nejsou započítány vodorovné plochy, které jsou nejvíce vystaveny nečistotám;
 • profily svítidla jsou dostatečně dimenzovány na účinný odvod tepla i při pokrytí profilu prachem;
 • chladící žebra jsou umístěna svisle na spodní části svítidla, takže jsou prachem méně zanášena;
 • tělo svítidla je dimenzováno i s ohledem na tloušťku těla v klíčových místech tak, aby byl odvod tepla co nejrychlější.

Snadná instalace a údržba

Modulární konstrukce svítidla doublepower!! SKY a montážní systém, který se přizpůsobí jakýmkoli limitacím v průmyslových provozech snižuje náklady na instalaci a údržbu.

Technické specifikace

Varianta/Příkon 74,6 W 111,9 W 149,2 W 186,5 W 223,8 W 298,4 W 373,0 W
Světelný tok svítidla 10 727 lm 16 091 lm 21 455 lm 26 818 lm 32 182 lm 42 909 lm 53 636 lm
Efektivita světelného toku zdroj: 151,0 lm/W, svítidlo: 143,8 lm/W
Světelný zdroj CREE XP-L2
Náhradní teplota chromatičnosti 4 000–6 500 K
Životnost svítidla L80B10 přes 100 000 hodin pro Ta +50 °C (+ 65 °C ve verzi TaMAX)
Životnost elektroniky > 100 000 hodin (Tridonic GmbH)
Přední kryt PMMA s možností 3mm tvrzeného borosilikátového krycího skla
Vysoká propustnost světla, antistatický efekt, nedegraduje během času
Tělo svítidla Tažený eloxovaný hliníkový profil
Vysoce účinný odvod tepla pro optimální teplotní management svítidla
Nízké provozní teploty svítidla = dlouhá životnost všech komponent
Krytí IP65
Provozní teploty –30 °C ~ +50 °C (–40 °C ~ +65 °C pro TaMAX verzi)
Optický systém, reflektory Soustava PMMA optických elementů s různými vyzařovacími charakteritikami dle použití
svítidla
Nízká míra oslnění
Ostatní Bez stroboskopického efektu u otáčivých strojů
Možnost plynulé regulace DALI/DSI, možnost zapojení do komplexního řídícího systému
doublepower DALI/KNX
Velmi snadná instalace a servis díky flexibilním instalačním bodům a konektoru GESIS

Doporučená použití

Varianta svítidla SKY SKY taMAX
Hlavní stropní osvětlení tak  tak
Lokální osvětlení (osvětlení strojů a pracovních míst) tak tak
Výrobní prostory v těžkém průmyslu tak  tak
Výrobní prostory v lehkém průmyslu tak
Skladové prostory s volným skladováním (expedice) tak
Skladové prostory s regálovými uličkami (vysoké regály)  tak
Zimní stadiony tak  tak
Ostatní sportoviště  tak  tak
Obchodní centra tak
Grafická a fotografická studia (* ve variantě TRUELIGHT)
Extrémně prašné a agresivní prostředí tak tak
Prostředí s velmi vysokými teplotami tak
Nízké montážní výšky (2–5 m)  tak tak
Střední montážní výšky (5–12 m)  tak  tak
Vysoké montážní výšky (12–18 m)  tak tak
Velmi vysoké montážní výšky (18–30 m)  tak  tak