Řídicí systémy osvětlení

Automatické systémy řízení osvětlení nabízejí automatické nebo programovatelné ovládání světelného systému na základě řady definovaných parametrů. Umožňují zvýšit světelný komfort prostoru a dosáhnout významných energetických úspor ve srovnání s manuálním ovládáním.

ridici-systemy1

Instalujeme základní systémy skokového řízení, které reaguje na pohyb lidí a úroveň denního světla, přes pokročilejší systémy s plynulým tlumením v rozmezí 0–100 % až po komplexní instalace s časovým programováním podle operací výrobního plánu.

Světelná soustava v hale může být uspořádána – v souladu s uspořádáním technologií a nároky pracovních postupů – do samostatně ovládaných nebo automaticky řízených sekcí. Pokud se stroje přestěhují nebo se výrobní postupy změní, je vhodné upravit i nastavení světelné soustavy. Dodávané systémy řízení tyto adaptace plně podporují.

Řízení čtvrthodinových maxim

Inteligentní systémy pomáhají také při řízení čtvrthodinových maxim. Světelnou soustavu propojíme s ostatními elektrickými zařízeními v podniku. Při blížícím se maximu jsou automaticky utlumena nebo vypnuta svítidla v nejméně vytížených zónách.

Vývojem ani výrobou hardware pro systémy řízení osvětlení se v doublepower nezabýváme, protože nabídka kvalitních technologií a komponent je dostatečně široká. Hledáme, srovnáváme a používáme ty nejkvalitnější.

Ovládání systému

Vlastní síly napínáme k vývoji vizualizačních programů, které zákazníkům dovolují sledovat a měnit chování světelné soustavy v reálném čase podle aktuálních podmínek a potřeb. Uvědomujeme si, že průmysloví zákazníci často používají různé systémy pro správu technologií, monitoring a plánování spotřeb. Proto usilujeme o snadnou integraci našich řešení do systémů zákazníka.

Popsaný přístup otevírá dveře budoucnosti internetu věcí (Internet of things), v němž bude i osvětlení hrát zajímavou roli.

Příklady

Také na poli inteligentního osvětlení důsledně využíváme poznatků a zkušeností z praxe. Často jde o detaily, ovšem s významnými důsledky.

  • Například při řízení umělého osvětlení podle intenzity denního světla mohou být špatně umístěné senzory denního světla ovlivněny slunečními paprsky, které při západu či východu slunce procházejí světlíky pod ostrým úhlem. Senzor čte vysoké úrovně denního světla, to ale nedopadá do prostoru pod světlíky. Umělé osvětlení se tlumí nebo vypíná, ačkoliv se je v hale šero. Optimální umístění čidel proto proto pečlivě zvažujeme i s ohledem na chod slunečních paprsků v průběhu celého roku.
  • Při návrhu řízení osvětlení v regálových uličkách na základě pohybu zase bereme v potaz rychlost pohybu vysokozdvižných vozíků a zakladačů, velikost a překrývání senzorem snímaných zón i zastínění senzorů jen na prostor uliček tak, aby navržená soustava byla maximálně bezpečná a optimalizovaná přesně na podmínky vašeho provozu.
Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje