Jak to celé probíhá

Na příkladu komplexní rekonstrukce průmyslové světelné soustavy vám teď ukážeme, jak přesně projekt probíhá. Zjistíte, kolik práce odvedeme za vás a že ani samotná instalace není žádným zemětřesením.

Úvodní schůzka s obchodníky

Nejprve se setkáte s našimi obchodníky, kterým vysvětlíte svoje potřeby a záměry. Můžete se spolehnout, že vám budou bedlivě naslouchat a snažit se zmapovat rámec vašich plánů stejně jako specifika vašich provozů. Budou rádi, pokud je prostorem určeným k rekonstrukci aspoň zběžně provedete. Samozřejmě vám představí i možnosti a způsob práce společnosti doublepower (pokud byste je z těchto stránek dostatečně nenasáli). Spolehněte se, že vám nebudou vnucovat žádná instantní řešení.

Technici zmapují podrobnosti

Následuje návštěva našeho technika či techniků (podle velikosti provozu a rozsahu řešení). Obchodníci je vybavili představou o cílech a rozsahu vašeho projektu. Tu se teď budou snažit prohloubit a konkretizovat detailními poznatky o stavebních dispozicích a organizačních potřebách provozu. Budou přitom zvažovat vaše přání, představy a odpovídat na vaše otázky.

Technici čerpají z výkresové dokumentace, a pokud není k dispozici, pořizují informace na místě. Zaměří, zakreslí a zaznamenají údaje o rozměrech prostoru, rozmístění technologií, zaznamenají požadavky na úroveň osvětlení, zmapují pracovní činnosti a limity rozmístění svítidel. Zjistí informace o stávající osvětlovací soustavě a elektroinstalaci a zhodnotí i možnost dosažení dalších úspor zavedením automatického systému řízení osvětlení.

Zpracování světelně-technického výpočtu

Techniky shromážděné podklady se stanou zadáním pro zpracování světelně-technického výpočtu. Obvykle zpracujeme několik verzí, než společně nalezneme optimální mix energetické úspornosti, úrovně osvětlení a další požadovaných parametrů. Ve světelně-technickém návrhu najdete údaje o typech, počtu a rozmístění svítidel, příkonu soustavy, dosahované úrovni a rovnoměrnosti osvětlení, úrovni oslnění a dalších okolnostech, které mají vliv na užitnou hodnotu či ekonomiku rekonstrukce.

Na základě světelně-technického návrhu zpracuje technické oddělení odhad ceny instalace a doplní ji popisem provedení instalace včetně případného systému automatického řízení.

Předložení nabídky

Prezentujeme vám komplexní nabídku, která obsahuje světelně-technickým návrh, celkovou cenou za dílo včetně veškerých potřebných dodávek a prací a popis provedení, resp. fungování světelné soustavy. Máte v ruce všechny informace ke kvalifikovanému posouzení.

Zpracování prováděcího projektu

Pokud nabídku přijmete, pustíme se do přípravy prováděcího projektu. Přitom jsou obvykle nezbytné další konzultace s vašimi technickými pracovníky. Instalaci plánujeme tak, aby v žádném ohledu neohrozila běžný provoz v rekonstruovaném prostoru.

Plán realizace zpracováváme ve speciální aplikaci pro projektový management. Jsou přiděleny jednoznačné role a k nim odpovědnost tak, aby jednotlivé kroky realizace na sebe plynule navazovaly bez zdržení v harmonogramu a kompetenčních nejasností. Budou vám představeni pracovníci, kteří vám budou po celou dobu realizace k dispozici: hlavní administrátor zakázky, hlavní projektant a hlavní instalační technik.

Jdeme na to aneb instalace

Před instalací proběhne koordinační schůzka (PIM) a instalaci podle plánu zahájíme. V případě nenadálých změn (např. důležitá zakázka obsadí halu i v době, kdy měla být k dispozici), mají vaše provozní požadavky přednost. Na podobné situace jsme zvyklí pružně reagovat a přizpůsobit jim své postupy.

Ověření instalace

Po dokončení instalačních prací proběhnou dohodnuté testy. Obvykle se jedná o měření příkonu, úrovně osvětlení, ověření deklarovaných parametrů a celkové zhodnocení prací.

Za provozu

Zakázka pro nás nekončí předáním. Chceme mít jistotu, že všechno běží jako po drátkách a naše svítidla nezpůsobují ani ty nejmenší potíže. Mnohým zákazníkům dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme ekonomické přínosy instalace a hlídáme technický stav soustavy. Možnosti monitoringu a výhody z něj plynoucí radikálně rozšiřují automatické systémy řízení, i bez nich jsme ale schopni zajistit provoz svítidel s prakticky 0% poruchovostí.

Nezakrýváme: budeme rádi, když vás vaše spokojenost s řešením doublepower přivede k nápadu oslovit nás s další rekonstrukcí nebo stavbou někdy v budoucnosti. Nejsme hvězdou sezóny, ale běžcem na nejdelší trati.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje