Nároky na součinnost

Víme, že vaši zaměstnanci mají svých starostí dost. Proto je projektem zatěžujeme co nejméně. Svítidla ale mají svítit ve vašich prostorách, proto je jistá součinnost nevyhnutelná.

Vybaveni zkušenostmi se stovkami projektů, během let jsme vyvinuli postup, který vede hladce ke skutečně kvalitnímu řešení bez zbytečného zatěžování vašich pracovníků. Kdy se jejich vstupu do řešení nevyhneme?

Důležitá je součinnost při přípravě světelně-technického návrhu a prováděcího projektu. S vašimi zaměstnanci budeme konzultovat řadu detailů. Budeme potřebovat odborný doprovod při technické prohlídce provozu a při jeho zaměření. Konzultace a upřesňování bude pravděpodobně probíhat také nad předloženou nabídkou, ta ale bude připravena tak, aby dávala maximum informací bez zbytečného doptávání a doplňování.

Před realizací vezme vašim lidem krátký čas předinstalační schůzka, na níž zrekapitulujeme postup realizace, jmenujeme a představíme zodpovědné osoby, zodpoví se otázky kolem dopravy, uskladnění a celkového harmonogramu.

A nakonec přivítáme vaši pozornost při zhodnocení projektu a ověření jeho deklarovaných vlastností.

Ze zkušenosti víme, že projekt ve vaší společnosti zaměstná 1–3 zaměstnance na celkovou dobu 10–30 hodin. Uvedené nároky jsou samozřejmě orientační a striktně závisí na rozsahu a náročnosti projektu. Jednoduché projekty kladou na vaše lidi nároky v podstatě zanedbatelné.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje