Zaměření firmy

Společnost doublepower je výrobcem osvětlovacích systémů pro průmyslové haly, logistické sklady a areály, sportoviště a stadiony a další prostory s vysokými nároky na kvalitu a efektivitu osvětlení. Všechna svítidla jsou originálním českým výrobkem, produktem vlastního výzkumu, vývoje a výroby, vznikajícím s důvěrnou znalostí potřeb průmyslové praxe.

Spoléháme na sehraný a zkušený tým konzultantů, vývojářů, projektantů, pracovníků výroby i instalačních techniků. Poznatky, které v každodenním provozu získáváme, systematicky vyhodnocujeme, sdílíme a uplatňujeme ku prospěchu celého týmu, a především našich zákazníků.

Našimi zákazníky jsou investoři, projektanti a distributoři s nejvyššími nároky na technickou úroveň, odolnost, spolehlivost a ekonomickou efektivitu průmyslových osvětlovacích systémů. Většině zákazníků zajišťujeme komplexní dodávky od analýz, projekce, světelně-technických návrhů a instalačního plánu přes výrobu a instalaci (včetně řídicích systémů osvětlení) po následný monitoring a servis.

Spolupracujeme také s externími projektanty, konzultačními společnostmi, elektromontážními firmami a prodejci průmyslovách svítidel. Poskytujeme jim nadstandardní podporu, jistotu korektní spolupráce a vysokou odbornou úroveň kontaktů s našimi pracovníky.

Zákazníka vždy podrobně informujeme o účelnosti, technických a finančních okolnostech realizace jako celku i každé z jejích částí. Přihlížíme ke všem jeho záměrům, požadavkům a námitkám. Máme-li se rozhodnout mezi kompromisem a dokonalým řešením, pouštíme se těžší cestou.