Způsobilost do extrémních podmínek

Jak známo, kvalitu celku určuje jeho nejslabší článek. Schopnost našich svítidel obstát i v extrémních průmyslových podmínkách je proto založena na dostatečné odolnosti každé jednotlivé komponenty a konstrukčního prvku.

Teprve všeobecná odolnost dělá ze svítidla svítidlo průmyslové. To musí být dimenzováno pro konkrétní prostředí. K nejčastějším nepřátelům svítidel (a elektrozařízení obecně) v průmyslových podmínkách patří prach, vysoké teploty, velké teplotní rozdíly a chemicky agresivní prostředí. Všem těmto vlivům dokážeme čelit.

Např. při návrhu těla LED průmyslového svítidla nám nestačí, aby teplo z čipu zvládal odvádět celý povrch hliníkového chladiče, protože celý povrch se na odvodu tepla nemůže dlouhodobě podílet. Počítáme jen s těmi částmi chladiče, které nebudou zanášeny prachem. Pak chladič spolehlivě funguje i v extrémně prašných podmínkách, byť by svítidlo nebylo rok nebo dva čištěno. (Pro pořádek, o účinnosti odvodu tepla nerozhoduje jen plocha chladiče, ale jeho celková masa. A také tvar: proto naše chladiče tvarujeme tak, aby na nich prach ulpíval co nejméně.)

Díky množství promyšlených detailů a nekompromisním nárokům na jejich systematické uplatňování vám můžeme garantovat mimořádnou spolehlivost technologií doublepower i v těch nejobtížnějších podmínkách.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje