Rychlý servis

Společnost doublepower má vlastní instalační a servisní techniky, takže reakční doba servisního zásahu je velmi krátká. Pro poruchy narušující nebo ohrožující provoz zákazníka garantujeme servisní zásah do 24 hodin. Naštěstí k takovým případům nedochází.

Provozní spolehlivost podporují i systémy automatického řízení, umožňující dálkovou správu světelné soustavy. Využíváme jí především k monitoringu a eliminaci možných problémů na úrovni systému, svítidel i každé z jejich komponent. Dobře tedy víme o jejich stavu, a můžeme na něj reagovat preventivně. Pokud by už k poruše došlo, usnadní vzdálený monitoring identifikaci závady a zkrátí dobu výpadku i zásahu.

Dálkový přístup ke světelnému systému umožňuje také úpravy jeho nastavení v souladu s přáním zákazníka. Pokud by se změna nastavení dotkla smluvně garantovaných parametrů, upozorníme vás a navrhneme alternativy.

Garantujeme vám bezplatný záruční servis. Pozáruční servis fakturujeme podle platného ceníku, který vám poskytneme už před uzavřením smlouvy.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje