Kvalita bez kompromisů

Z každého typu svítidla a z každé jeho součástky musíme vždy dostat to nejlepší. Jen tak vám můžeme poskytnout reálné a dlouhodobé záruky. Věříme ve specializaci a škodlivost kompromisů. Proto nenabízíme svítidla určená do kanceláří, podzemních garáží i sléváren současně.

Jako zřejmě jediní na trhu proto v našich svítidlech např. používáme vnitřní drátové vedení o průřezu 1 mm (když standardem je 0,5–0,7 mm). Na spolehlivost, životnost a jejich ekonomické zhodnocení mají vliv i zdánlivé maličkosti. Víme, že naše svítidla musí spolehlivě fungovat 10–15 let. Tomuto cíli podřizujeme vše počínaje vývojem svítidla.

Kompromis v jediném prvku nebo v komponentě je totiž kompromisem celého svítidla. Zkušenosti našich zákazníků s konkurenčními výrobky až příliš často ukazují, že tlak na snižování ceny instalace vede ke kvalitativním kompromisům, které otevírají vrátka do ekonomického pekla. Úspora na pořizovací ceně průmyslových svítidel bývá znehodnocena výrazně kratší životností, rychlejší ztrátou projektovaných parametrů a vysokou poruchovostí. Výrazně vyšší provozní náklady úsporu na investici rychle smažou a dál pracují v neprospěch investora.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje