Komplexnost služby

Řekněme si jasně: doublepower není dovozce svítidel ani světelně-technický konzultant. Jsme výrobci vlastních průmyslových svítidel se špičkovými parametry a s historií dostatečně dlouhou, aby naše technologie dokonale prověřila.

Garance, které poskytujeme zákazníkům, jsou založeny na dokonalé znalosti našich svítidel. Jak jinak – jsme s nimi od prvního konstrukčního návrhu po celou dobu jejich životnosti. Komplexní přístup k úloze je zakódován v genech naší mise.

Ne vždy po nás ale zákazníci chtějí komplexní řešení. Často spolupracujeme s elektromontážními firmami, projektanty a dalšími odbornými partnery. I když předmětem kontraktu není dodávka na klíč (návrh, projekce, realizace, monitoring, vyhodnocení, servis), víme velmi dobře, co komplexní řešení obnáší a jak nutně je třeba podřídit každou subdodávku celku. Hluboké vědomí souvislostí je pro naše partnery zárukou hladké spolupráce.

Od první prohlídky provozu evidujeme kontext a úskalí budoucího řešení. Proto vám nenavrhneme světelnou soustavu, v níž bude rozmístění svítidel kolidovat s jinými technologiemi nebo narážet na problémy při instalaci nebo údržbě. Jak svítidla zavěsit, jak vést kabeláž, jak se vyhnout oslnění a nežádoucím odleskům, jak usnadnit čištění – to všechno zohledňujeme už v prvním světelně-technickém návrhu.

Požadavky na snadnou instalaci a údržbu bereme v potaz už při vývoji svítidel. Díky zkušenostem z nejnáročnějších průmyslových instalací mají naše svítidla unikátně řešené uchycení, zavěšení a připojení tak, aby čas nutný na instalaci byl co nejkratší a její cena co nejnižší.

Ať tedy už dodáváme světelnou soustavu na klíč, nebo pouze její dílčí řešení, naše zkušenosti s kontinuem projekce, výroby a instalace jsou zákazníkům, partnerům i společnému dílu vždy ku prospěchu.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje