Dlouhodobá hodnota

Průmyslová světelná technologie by měla sloužit (s přiměřenou údržbou) 10 až 15 let. I když pak svítidla mohou klidně svítit dál, obvykle se už vyplatí nahradit je novými, mezitím zdokonalenými, s výrazně lepšími parametry.

Jsme přesvědčeni, že zákazníci (uživatelé) by neměli mít se svítidly, s jejich ovládáním a světelnými podmínkami pro práci žádné starosti. Proto svá svítidla konstruujeme s minimálními až nulovými nároky na údržbu. Nejde jen o cenu náhradních dílů. Svítidla pod stropem velkých hal jsou přístupná pouze s technikou, servisní zásah může zkomplikovat provoz, vyžadovat odstávky a působit finanční ztráty. Proto svá svítidla učíme maximální skromnosti a nenáročnosti. Jejich hodnotu objevíte mj. v nízkých celkových nákladech na dlouhodobé vlastnictví.

V naší nabídce vám vyčíslíme a především podložíme náklady na údržbu a dlouhodobé vlastnictví pro dané provozní podmínky.

Veškeré optické části svítidel doublepower jsou z materiálů, které nedegradují během času a udržují si dlouhodobě vysokou úroveň propustnosti světla. Veškeré komponenty pracují v maximálním teplotním a provozním komfortu tak, aby fungovaly skutečně spolehlivě 10 a více let.

Přesto – i naše svítidla stárnou. Pomalý pokles světelného toku světelných zdrojů je přirozeným fyzikálním jevem, a nelze mu tedy zabránit. Vhodnou konstrukcí svítidla, dobrým odvodem tepla, dostatečnou odolností všech komponent a zamezením vstupu nečistot a par do svítidla ale dokážeme tento proces výrazně zpomalit. Světelnou soustavu zároveň navrhujeme s korektně a přesně vypočteným činitelem údržby tak, aby byly požadované světelné podmínky zajištěny po celou předpokládanou dobu života soustavy. Požadovanou úroveň osvětlení v provozu tedy, s předpokladem určité minimální údržby, naměříte i po 10 letech provozu.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje