Platební podmínky

Platební podmínky jsou vždy předmětem individuální dohody, jedno ale mají společné. Rozhodující část celkové ceny díla platíte až po skutečném prokázání deklarovaných parametrů.

Vystavení závěrečné faktury tedy předchází důkladné proměření příkonu a úrovně nového osvětlení a srovnání naměřených hodnot s dříve deklarovanými. Až je-li všechno v pořádku, žádáme od zákazníka doplacení ceny projektu.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje