O úsporách energie a financí

Papír snese všechno. Vyčíslit spotřebu energie podle představ zákazníka je snadné. Fiktivních úspor lze dosáhnout různými triky, např. dlouhodobě neudržitelnými světelnými parametry svítidel. Nám jde o úspory skutečné. Umíme jich dosáhnout a umíme je doložit.

Deklarované úspory i dlouhodobé zachování vysokých světelných standardů garantujeme de iure, čímž vaše peníze zhodnocujeme de facto. I tak dosahujeme návratnosti investic v rozmezí 18–36 měsíců.

Abychom své sliby naplnili, při přípravě projektu úzce spolupracujeme s jeho zadavatelem. Chceme pochopit účel a posloupnost provozních činností, poznat jejich světelné nároky a zasadit je do souvislostí prostoru, v nichž probíhají. Všechny vstupní parametry pro výpočet spotřeby elektrické energie pak důkladně konzultujeme a prověřujeme.

Možná je obtížné představit si 80% energetickou úsporu v kombinaci s rychlou návratností investice. Naše reference ji ale prokazují. Úspora je možná, a majitelům každodenně vydělává peníze.

Šetřit na osvětlení lze takřka všude. Nejen při rekonstrukcích starého výbojkového osvětlení, ale i náhradách modernějších svítidel. Při výstavbě nových objektů se investor samozřejmě soustředí hlavně na celkový objem investice. Je třeba ale kalkulovat také s budoucími provozními náklady. Pokud je úspornější řešení dražší než běžná svítidla, cenový rozdíl bývá velmi malý a zaplatí se úsporami v řádu měsíců.

Automatické řízení šetří ještě víc

V projektech se systémy automatického řízení osvětlení vždy oddělujeme energetickou úsporu danou základním nižším příkonem nově instalovaného osvětlení a dodatečnou úsporu vzniklou řízením. Úspora vyjádřená nižším příkonem nové světelné soustavy je daná. Dodatečnou úsporu lze pouze odhadnout, neboť závisí na řadě nezávislých parametrů. Při kvalifikovaném odhadu vycházíme z daného počtu hodin s denním světlem, resp. průměrným slunečním svitem v dané lokalitě, a měříme úroveň denního světla v provozu v různých denních dobách. Jde-li o řízení svítidel pohybem, vycházíme z pravidel provozu a počtu zaměstnanců, zakladačů atd. Vypočítané hodnoty úspor pak uměle snižujeme, abychom jim dali šanci příjemně vás překvapit.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje