Jak porovnat nabídky

Nelze než vřele doporučit, abyste výběru dodavatele průmyslového osvětlení věnovali přiměřený čas a péči. Namítnete-li, že čas jsou peníze, odpovíme – právě proto. Podceněná příprava projektu může vést k nepříjemným překvapením, sporům nebo ochromení provozu.

Jasné zadání, včas položené otázky a pečlivé srovnání konkurenčních nabídek či alternativních řešení zvyšují pravděpodobnost, že si kupujete řešení skutečně podle vašich představ. Bohužel, srovnávání nabídek průmyslového osvětlení je komplexní a pro laika dost nepříjemná úloha. Přesto ji lze zvládnout, aniž byste museli pronikat hluboko do tajů světa čidel a diod. Stačí věnovat pozornost důležitým detailům a od dodavatelů vyžadovat doklady a fakta ke všem jejich tvrzením. 

Snad vám k lepší orientaci pomůže následující text.

Co je a jak posoudit světelně-technický návrh

Světelně-technický návrh (projekt, výpočet) je dokument, který ukazuje, kolik jakých svítidel má být použito a jak mají být rozmístěna. Vedle mnoha údajů, výpočtů a tabulek obsahuje tento návrh vizualizaci prostoru s grafy intenzity osvětlení a vyzařování světelného toku. Obvykle se zpracovává v několika variantách mapujících řešení v závislosti na měnících se parametrech, resp. požadavcích.

Světelně-technický návrh zpracovává projektant v některém ze specializovaných programů pro návrhy osvětlení (DiaLux, ReLux, Wills). Do programu vloží nákres řešeného prostoru včetně všech překážek. Pak do něj importuje tzv. EULUM data plánovaných svítidel. Je to soubor údajů o vyzařovacích charakteristikách svítidla, efektivitě světelného toku, příkonu atd. Program spočítá a ukáže úroveň osvětlení v prostoru, rozložení a rovnoměrnost osvětlenosti, místa s rizikem oslnění a podobně.

EULUM data svítidla pořizuje výrobce ke každému typu a příkonu svého svítidla u renomované fotogoniometrické laboratoře. Doložení EULUM dat k projektu rozhodně vyžadujte.

Jen objektivní zadání se shodnými podmínkami pro všechny uchazeče vám na stůl přinese relevantní nabídky. Jak je porovnat, ukazujeme v tomto textu. Máte-li další otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Zvažovanou nabídku si pak nechejte přepočítat nezávislým konzultantem. Přepočet v ceně jednotek tisíc korun může zamezit zklamání a ztrátám v řádu statisíců. Co nezávislý konzultant objeví?

 • Zda dodaná EULUM data skutečně patří k uvažovanému typu svítidla, nikoliv např. ke svítidlu ve verzi bez krytu nebo s nižší třídou ochrany krytu, která pak vykazuje lepší, ovšem falešné parametry.
 • Zda předkladatel návrhu zohlednil všechny stroje, vazníky, sloupy a další objekty, které stíní nebo lámou světlo. Pokud s nimi světelně-technický výpočet nepočítá, dojde k výrazně pozměněným závěrům.
 • Zda předkladatel pracuje s certifikovanými tabulkami pro odraz světla od různých povrchů stěn, stropů nebo podlah. Také špatně zmapované povrchy výrazně zkreslují výsledky výpočtu. Chcete-li porovnat více nabídek, předpoklady odrazů musí být stejné, jinak je srovnání nemožné.
 • Zda předkladatel započítal činitel údržby. Činitel údržby říká, jak dlouho bude deklarovaná úroveň osvětlení při předpokládaném provozu dodržena. Je snadné dosáhnout požadované úrovně osvětlení hned po instalaci, horší je zachovat ji i po roce či dvou provozu. Seriózní dodavatel s činitelem údržby samozřejmě počítá.

Pokud kontrolní přepočet zjistí nesrovnalosti, vyžadujte úhradu od autora vadného návrhu.

Technické parametry pro svítidla

Na trhu je velké množství nejrůznějších svítidel, z nichž jen malá část je určena do průmyslových podmínek. Proto se vám mezi nabídkami mohou objevit svítidla plastová, otevřená, bez třídy ochrany krytu, energeticky vysoce neefektivní – a tedy zcela nevhodná, vedle svítidel kvalitně provedených, úsporných – a tedy skutečně průmyslových.

 • Vylučte nabídky, které vám budou předloženy bez předchozích konzultací a prohlídek provozů.
 • Konzultujte s uchazeči, nechte je vyjádřit se k podmínkám vašeho provozu, nechte je argumentovat pro svou nabídku a ptejte se na důvody těch argumentů. Ujasňujte si svou představu optimálního řešení i dodavatele. Definujte své základní a minimální předpoklady, které budou pro dodavatele závazné.
 • Požádejte uchazeče o předložení datových listů nejen ke svítidlům, ale i k v nich použitých komponentám. Zkontrolujte, pro jaké teploty okolí a jaké provozní teploty platí deklarovaná data, zda odpovídají poměrům ve vašich prostorách a vlastní nabídce uchazeče.
 • Deklarovanou efektivitu svítidel si vždy nechejte doložit certifikovaným měřením účinnosti svítidel a vyzařovací charakteristiky, kterou potenciální dodavatel použil ve světelně-technických výpočtech.

Provedení instalace, příp. automatického systému řízení

 • Nechejte si spočítat, zda se vám vyplatí instalace automatického řízení osvětlení. Pokud nepřinese dodatečné úspory, investice do něj bude těžko obhajitelná.
 • Ujasněte si představu a definujte základní parametry instalace: počet ovládacích zón, počet ovládacích míst, zda má být řízení skokové, nebo plynulé. Uvážený seznam požadavků může být pracný, energie do něj vložená vám ale přinese spokojenost a klidný spánek.

Posouzení skrze reference

 • Ptejte se na reference. Nejen na nové, ale i jednu či dvě starší alespoň 3 let. Najděte si chvíli promluvit s referujícími zákazníky o dlouhodobých zkušenostech s jejich systémem.

Účast externího projektanta

Můžete dojít k názoru, že posuzování nabídek vyžaduje odborníka, a celý projekt svěříte svému (nebo externímu) projektantovi. Ten provede výpočty a navrhne vlastní řešení. Následně už oslovíte jenom potenciální dodavatele – a máte vyhráno.

Bohužel to nemusí být pravda. Ač projektant pečlivě provede své výpočty, s nejlepšími úmysly navrhne určitý typ svítidel a určitý způsob jejich řízení, může opominout řešení lepší, úspornější, levnější nebo výkonnější. V doublepower se průmyslovými svítidly zabýváme den co den, a netroufli bychom si tvrdit, že známe dopodrobna celý trh. Nemusí ho znát ani váš projektant.

Proto byste měli výběrovému řízení podrobit i návrh řešení. Role vašeho projektanta se tím nijak neumenšuje, právě naopak. Vyžádejte si od něj pomoc s formulací zadání a s definicí prostor pro světelně-technické výpočty. Odborně dohlédne, aby obsahovaly všechny překážky, stanovené činitele odrazů atd.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje