Možnosti alternativního financování a dalších úspor

Rekonstrukce osvětlení nabízejí skutečně zajímavé úspory nákladů za energie i rychlou návratnost investic. Proto stojí za úvahu použít k financování vhodnou formu úvěru a ten splácet provozními úsporami.

Energeticky úsporné rekonstrukce můžete financovat mnoha způsoby, od jednoduchého rozložení ceny do splátek bez přímé návaznosti na dosahované úspory po tzv. EPC financování (Energy Performance Contracting).

V EPC modelu financování je to dodavatel, kdo na sebe bere riziko nedosažení deklarovaných úspor. Investor po stanovenou dobu EPC kontraktu hradí to, co na provozu světel skutečně ušetří. Pokud má dodaná technologie vyšší než deklarovaný příkon, a dosažené úspory jsou tedy nižší, než se čekalo, platí i investor méně.

Ve skutečnosti zákazník neodvádí dodavateli 100 % své úspory, ale jen 90 nebo 80 %, takže od prvního dne provozu inkasuje dodatečný zisk z rekonstrukceObvyklá doba návratnosti investice u rekonstrukcí osvětlení je velmi krátká, takže EPC smlouva se sjednává na dobu 3 až 6 let.

Při EPC financování spolupracujeme s významnými finančními institucemi s dlouhou a stabilní historií. Jejich dobré jméno dává našim zákazníkům jistotu bezpečného financování rekonstrukce a zvyšuje komplexnost a komfort už tak komplexního řešení.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje