Osvětlení výrobních hal

Prašnost, vysoké teploty, dlouhé provozní doby a obtížný přístup ke svítidlům na jedné straně, vysoké nároky na spolehlivost a minimální provozní náklady na druhé straně – to jsou typická úskalí provozu světelných soustav ve výrobních halách a dalších průmyslových objektech. Intenzita, barevnost a podání světla nebo případné oslnění výrazně utvářejí pracovní prostředí, a tedy i pracovní výkon zaměstnanců.

Do technologií svítidel doublepower určených pro průmyslové výrobní haly jsme všechny jmenované aspekty zahrnuli. Naše svítidla přinášejí nadstandardní úspory elektrické energie a minimální až nulové náklady na údržbu. Pracují s mimořádnou spolehlivostí a splňují všechny parametry skutečného průmyslového řešení.

Vyrábíme stropní svítidla i lokální osvětlení strojů a pracovních míst ve výrobních halách. Svítidla mají vysokou třídu ochrany a technologii pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti světelných podmínek.

Světelné soustavy doublepower nejsou jen odolné a spolehlivé, ale také inteligentní. Svítí jen tam, kde je jejich světla třeba, a jen tehdy, když má světla kdo využít. Také vynikající rovnoměrnost osvětlení přispívá k ideálním pracovním podmínkám ve výrobních halách.

Nasazení inteligentních řídicích systémů se samozřejmě poměřuje jejich ekonomickým přínosem. Sofistikovaného systému s mnoha funkcemi není třeba, pokud nepřinese dodatečné úspory. Požadavkům na návratnost investice velmi dobře rozumíme a plně jim podřizujeme návrh konkrétního řešení.

Ohled bereme i na provozní podmínky v průmyslových objektech. Svítidla velmi často instalujeme za provozu, v nočních hodinách nebo v běžných technologických přestávkách, takže výroba není našim přičiněním narušena.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje