Osvětlení skladových prostor

Nároky na odolnost svítidel v expedičních a regálových skladových prostorách mohou být nižší než nároky na svítidla do těžké průmyslové výroby. Snaha investora o nízké provozní náklady, dlouhodobou efektivitu a skvělé parametry osvětlení jim je ale společná. Nižší nároky se navíc netýkají např. mrazicích nebo chladicích skladů.

Vyzařovací charakteristiky svítidel pro sklady a logistické prostory proto ladíme na míru konkrétnímu užití. Jiné parametry vyžadují sklady s osvětlením volných ploch, a jiné sklady s regálovými uličkami, v nichž musí být dobře vidět nejen na podlahu, ale i na zboží ve vysokých regálech. Světlo pak můžeme nasměrovat tam, kde ho je skutečně potřeba, čímž se dosahuje maximální efektivity světelného toku i ekonomiky provozu.

Také ve skladech se dobře uplatňuje inteligentní řízení světelné soustavy. Systémy automatického řízení upravují osvětlení v závislosti na pohybu zaměstnanců, pracovním plánu, úrovni denního světla, určených časových programech apod. S řízením osvětlení je možno spojit také ovládání dalších technologií, jako např. světlíků nebo vjezdů. Při návrhu přirozeně sledujeme také bezpečnostní aspekty: řidič vozíku nemá vjíždět z denního světla do tmy ani nemá být oslněn nevhodně směrovaným zdrojem.

Svítidla doublepower dosahují energetických úspor až 85 % ve srovnání se staršími svítidly a až 40 % ve srovnání s těmi modernějšími. Přitom v logistickém provozu může osvětlení tvořit až 70 % celkových nákladů na elektrickou energii. Úspora na osvětlení je proto v součtu velmi výrazná. Další úspory plynou z faktu, že náklady na údržbu našich svítidel jsou minimální nebo žádné.

Jsme Vám k dispozici, volejte +420 222 312 917! Kontaktní údaje